Home Zorgpad Voorste Kruisbandletsel

Zorgpad voorste kruisband letsel

De route van de patiënt en interdisciplinaire samenwerking in kaart gebracht.

Clickabel Zorgpad VKB-letsel

Per jaar krijgt ongeveer één op de 3000 mensen een voorste kruisband (VKB) letsel. Om de patiënt de juiste zorg op de juiste plek te geven en te informeren over de opties voor revalidatie, is het belangrijk dat de geleverde interdisciplinaire zorg zo consistent mogelijk is. Daarom ontwikkelde het KNGF, in afstemming met het NHG, NOV en de NVFS, het clickabel Zorgpad VKB-letsel.
Symptomen kruisbandletsel

De route van de patiënt

Dit clickabel- zorgpad beschrijft de ‘route’ die de patiënt zal lopen in zijn of haar zorgtraject, en benadrukt welke rol de fysiotherapeut op welk moment heeft.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut kan dit zorgpad gebruiken als informatiemateriaal voor patiënten en andere zorgprofessionals en/of als ondersteunend materiaal voor intra- en interdisciplinaire samenwerking.

Gebaseerd

Het zorgpad is gebaseerd op de NHG-Standaard Traumatisch knieletsel, de multidisciplinaire NOV-richtlijn VKB-letsel, de KNGF-Evidence Statement Acuut knieletsel en de KNGF-Evidence Statement Revalidatie na voorstekruisbandreconstructie.

Home Zorgpad Voorste Kruisbandletsel