Home Voorste kruisband operatie

Voorste kruisband operatie

Zelf een goed revalidatie traject creëren voor jouw eigen herstel

Operatieve behandeling

De belangrijkste reden om een voorste kruisband letsel operatief te behandelen is functionele instabiliteit bij de activiteiten van het dagelijkse leven. De patiënt moet bij deze activiteiten rekening houden met de knie en in feite kan de knie als gehandicapt worden beschouwd. De instabiliteit zoals die door de patiënt wordt ervaren, prevaleert boven de bij het orthopedisch onderzoek aangetoonde instabiliteit. Vooral bij topsporters is een milde rotatoire instabiliteit van de knie zoals die bij het stress onderzoek wordt gevonden veelal toch verantwoordelijk voor grote beperkingen. Om die reden wordt dan ook meestal sneller besloten tot een operatieve behandeling.

Better in Better out: pre-operatief trainen leidt tot beter herstel

Voorafgaand aan de voorste kruisband operatie ‘wordt de knie door een fysiotherapeut ‘klaargestoomd’ voor de operatie. Hoe gezonder de knie voorafgaand aan de operatie is, hoe beter het herstel na de operatie. Na de operatie is een zeer intensieve fysiotherapeutische revalidatie nodig. Het herstel na een voorste kruisband operatie duurt minimaal 9 maanden.

training in fck short

“The most important moment in the treatment of ACL injury determining outcome, is the first treatment decision”.

Om die reden wordt de behandeling van het letsel van de voorste kruisband altijd geïndividualiseerd en bestaat er geen universele behandeling die geschikt is voor iedere patiënt. Het is om die reden dan ook moeilijk om de ene knie met de andere te vergelijken!

Biologische fasen

Als de keuze valt op een voorste kruisband operatie moet de patiënt er op rekenen dat aan de operatieve behandeling een revalidatie verbonden is van minimaal 6 maanden (niveau van normaal functioneren) tot minimaal 9 maanden (sportniveau).

De revalidatie kent een aantal fasen waarin telkens het oefenprogramma wordt afgestemd op de langzaam toenemende belastbaarheid van de knie. De revalidatie vergt tegelijkertijd geduld en doorzettingsvermogen van de patiënt.

Omdat de toename van belastbaarheid gekoppeld is aan een aantal biologische fasen (herstel van slijmvliesprikkeling, resorberen van vocht uit de knie, vastgroeien van de nieuwe kruisband in de bottunnels, ontwikkeling van kracht en coördinatie van spiergroepen, ontwikkeling van de algemene conditie) is het veelal niet mogelijk om de revalidatieduur te verkorten.

hamstring pees

Operatie technieken

De voorste kruisband wordt hersteld met behulp van verschillende operatie technieken.

Mediale collaterale band

NB. Veelvuldig wordt bij de voorste kruisband ruptuur ook een letsel van de mediale collaterale band gezien, soms in combinatie met letsel van de mediale of laterale meniscus. Het letsel van de mediale collaterale band wordt meestal conservatief en functioneel behandeld met zo nodig een beschermende brace! Een meniscusletsel wordt indien mogelijk gehecht. Alleen bij de graad III letsels (volledige scheur van de mediale band) is er soms een indicatie de band operatief te herstellen.

Op de foto is bij de rode pijl de scheur in de mediale band op een MRI van de knie goed te zien. De witte pijlen geven de richting van de kracht aan die bij een valgusexorotatie trauma tot een scheur leidt van de mediale band die op de foto ook verdikt is.

In dit geval werd gezien de complexiteit van het trauma gekozen voor een operatieve behandeling door de mediale band te hechten alvorens in een later stadium de voorste kruisband operatief te herstellen. Ook in geval van een avulsiefractuur van de aanhechting aan het bovenbeen (op de röntgenfoto meestal goed zichtbaar) wordt, indien het fragment is verplaatst, een operatieve behandeling gedaan en het geavulneerde fragment gefixeerd met een schroef of kram. Uitgestelde behandelingen van niet goed genezen mediale bandletsels zijn minder succesvol.

Bron: kniechirurgie

operatieve behandeling

Alles voor de kruisband blessure

Kleding, Training & Herstel, Compex, Game Ready, Foam rollers, Boeken en meer

training en herstel
Home Voorste kruisband operatie