Een aantal feiten, cijfers & statistieken over de voorste kruisband blessure op een rijtje:

 • In Nederland zijn er elk jaar alleen in het voetbal al ruim 4000 voorste-kruisbandblessures

 

 • Van alle VKB-rupturen is ongeveer 70% gebaseerd op een “non-contact” traumamechanisme. Met non-contact wordt bedoeld dat de krachten die zorgden voor de VKB-ruptuur afkomstig waren van de beweging van de persoon zelf en er geen contact was met een andere persoon of met een object.

 

 • De incidentie van VKB-rupturen is het hoogst bij jonge mensen (15-40 jaar) die een pivoterende sport beoefenen, zoals basketbal, voetbal, handbal en skiën.
 • Naast het fysieke herstel blijkt de psychologische respons op de VKB-ruptuur en de revalidatie na de ruptuur (o.a. angst voor recidief), van invloed te zijn op de mate waarin iemand sportactiviteiten hervat.

 

 • Jaarlijks loopt meer dan 3% van de amateursporters een VKB-ruptuur op; bij topsporters kan dit, afhankelijk van de soort sport, zelfs oplopen tot boven de 15%.

 

 • In Nederland worden per jaar meer dan 9000 VKB-reconstructies uitgevoerd. De meeste primaire VKB-reconstructies worden uitgevoerd met een autologe bone-patellar tendon-bone (BPTB) graft of hamstring (HS) graft. Beide methoden leiden tot goede functionele resultaten, herstel van de passieve stabiliteit en lage complicatiepercentages.
 • Vrouwen hebben een 2-8 keer grotere kans op een VKB-ruptuur dan mannen bij het beoefenen van dezelfde sport.

 

 • Recent onderzoek bij sporters laat zien dat een derde van hen niet terugkeert op het oorspronkelijke sport-niveau binnen 2 jaar. Na 3 jaar, of na een nog langere periode, loopt dit zelfs op tot 50%, omdat veel sporters alsnog besluiten op een lager niveau te gaan sporten. Ongeveer 50% van deze sporters noemt daarbij de VKB-reconstructie als primaire reden voor hun lagere sportniveau.

 

 • Bij topsporters ligt het percentage dat terugkeert hoger: 83%.

 

 • Je hebt meer kans om weer op je oude niveau terug te keren als je een man bent, jong bent en weinig angst ervaart.
 • Als je een voorste-kruisbandreconstructie hebt gehad, heb je daarna 15% kans op een nieuwe kruisbandblessure. Dat kan zowel aan je geopereerde knie als aan je andere knie zijn; het risico daarop is ongeveer even groot!

 

 • Uit onderzoek dat zich binnen 2 jaar re-rupturen voordoen bij 3-22% van de patiënten en contralaterale VKB-rupturen bij 3-24% van de patiënten.

 

 • Als je jonger bent dan 25 jaar en weer terugkeert op je oude sportniveau, loopt het risico op een nieuwe kruisbandblessure zelfs op tot 23%. Dit is een kans van bijna 1 op 4 dat het weer mis gaat.

 

 • Topsporters doen het weer wat beter: slechts 5% van hen loopt een nieuwe kruisbandblessure op.
fckruisbandtwitter

Relevante artikelen