Home Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

FC Kruisband streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website.

 

Geen medisch specialist
Dit is een verzameling van verhalen, ervaringen, video’s en informatie. Het is niet als  medisch bedoeld. Ik ben dan ook geen medisch specialist. Dus schakel te allen tijde uw specialist in wanneer u medische vragen heeft.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. FC Kruisband kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Het is mogelijk dat via FC Kruisband toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. FC Kruisband kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

 

Gebruik fotomateriaal

Het is niet de bedoeling van FC Kruisband om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik u vriendelijk om via een bericht contact met FC Kruisband op te nemen. FC Kruisband is te alle tijde bereid om foto’s te verwijderen of er een bronvermelding aan toe te voegen.

Home Disclaimer