Bas Besselink

Sportfysiotherapeut en eigenaar Fysio Cura Plaza & Meer Med Clinic.
23 jaar
Ervaring
Fysio Cura Plaza
Bedrijf
Hoofddorp, Noord-Holland
Locatie
Specialisten / Revalidatie / Bas Besselink
Gespecialiseerd in:
  • Sportfysiotherapeut
  • Speciale aandacht voor voorste kruisband letsels
  • Sportrevalidatie & (Top)sportbegeleiding
  • Dry Needling Therapeut
  • Shockwave Therapeut
  • World Rugby Medical Educator
Lees meer
Al vanaf zijn afstuderen als fysiotherapeut in 2001 is Bas Besselink geïnteresseerd in fysiotherapie in de (top)sport. Bas deed zijn eerste werkzaamheden in de sport vanuit de praktijk waar hij is gestart als fysiotherapeut om 5 jaar later samen met een collega een eigen praktijk te starten. In 2011 heeft Bas zijn Master Sportfysiotherapie afgerond, o.a. met een onderzoek naar kniediagnostiek en sportspecifieke revalidatie.

De afgelopen jaren is Bas Besselink betrokken geweest bij meerdere topsportprogramma’s en Olympische programma’s en heeft hij “onze” topsporters mogen bijstaan bij grote wedstrijden en toernooien. Bas heeft hierbij helaas ook verschillende kruisbandletsels zien ontstaan en heeft vele topsporters mogen begeleiden in de revalidatie na een voorste kruisband reconstructie.

Naast zijn betrokkenheid in de topsport is Bas ook werkzaam in de praktijk Fysio Cura Plaza waar hij andere (breedte- en top)sporters behandelt en begeleidt, waaronder ook bij de revalidatie na een VKB-reconstructie. De praktijk voorziet hierbij in alle faciliteiten benodigd om de revalidatie optimaal in te richten, van een zwembad voor de eerste fase van herstel, tot geavanceerde (Keiser)apparatuur voor de laatste fase richting de terugkeer naar het sportveld.

Return-to-Performance!
“Hoewel men vaak denkt dat een voorste kruisbandreconstructie in hoge percentages tot ‘return-to-play’ leidt, blijkt dit percentage uit meer recente studies toch lager dan men vaak denkt (een recente studie (Grassi et al. 2016 BJSM) spreekt over percentage van 53%).
Hierbij kan men zich ook nog afvragen of ‘return-to-play’, oftewel het terugkeren naar hetzelfde niveau van sportparticipatie als voor de blessure, hetzelfde is als ‘return-to-performance’?” Het laatste houdt voor Bas in dat niet alleen het realiseren van een daadwerkelijk terugkeer belangrijk is, maar ook dat het performance niveau hierbij een belangrijk doel is!

“Bij veel sporters die na hun revalidatie weer terugkeren op hun ‘pre-injury’ niveau blijkt helaas dat zij ogenschijnlijk dit niveau niet lang blijvend kunnen volhouden. Binnen 3 jaar blijkt 33% het persoonlijk topniveau alsnog te (moeten) verlaten (Walden et.al. 2016 BJSM).”

“Hoewel de prognose na VKB reconstructie dus minder positief lijkt te zijn dan men vaak denkt, is het ook duidelijk dat geblesseerde sporters op hoger (“elite”) niveau vaker succesvol revalideren.” Volgens Bas lijkt het aannemelijk dat de goede getraindheid van de sporter als voorwaarde en veelal intensieve begeleiding samen een grote succeskans oplevert.

“De mate van getraindheid is voor een deel natuurlijk afhankelijk van het ‘pre-injury’ level van fitheid, maar wordt uiteraard ook bepaald door een goed geprotocolleerde en consequent uitgevoerde revalidatie.
Hierbij is het voor zowel de geblesseerde sporters als voor de behandelend (sport)fysiotherapeut belangrijk om zich te beseffen dat er voor vrijblijvendheid geen plaats is”, vindt Bas. “Voor de sporter niet omdat deze zich volledig moet committeren aan de revalidatie (en de intensiteit en frequentie die een bepaalde fase vraagt) en de (sport)fysiotherapeut moet zich naast zijn inzet bij de individuele patiënt ook borgen dat hij continue up-to-date blijft ten aanzien van de inzichten en ontwikkelingen op het gebied van VKB revalidatie.”

“Al-met-al betekent een voorste kruisband revalidatie hard werken volgens Bas. Voor sporter en fysiotherapeut. Hoe beter en consequenter men (samen)werkt, hoe beter het resultaat zal zijn!”
Return-to-sports is mooi, maar blijvende return-to-performance het hoogst haalbare!
“Return-to-sports is mooi, maar blijvende return-to-performance het hoogst haalbare!”