Home Kruisbandletsel De knie Voorste kruisband

Voorste kruisband

Wat is de voorste kruisband?

Anatomie & Functie

25mm tot 40mm

De voorste kruisband loopt centraal in de knie en stabiliseert de knie in voor-achterwaartse richting. De voorste kruisband remt de naar voren gerichte beweging van onderbeen ten opzichte van bovenbeen af. De voorste kruisband bestaat uit twee bundels die in feite als één structuur functioneren. De band is ongeveer 25 tot 40 mm lang en heeft de diameter van een pink.

In de voorste kruisband bevinden zich zenuwuiteinden die de hersenen informeren over de stand en de bewegingen van de knie. Dit wordt propriocepsis van het gewricht genoemd.

hamstring pees
voorste kruisband foto

Propriocepsis

De voorste kruisband bevat bloedvaten en is goed van bloed voorzien. Na een distorsie kan de band scheuren en blijft van de doorbloeding niet veel over. Er is daarom slechts sprake van een geringe spontane genezingstendens. Vaak wordt door de patiënt een knap, knoep of scheurende sensatie bemerkt en ontstaat een acute zwelling van de knie.

De voorste kruisband bevat dus bloedvaten, zenuwuiteinden en zenuwreceptoren die de hersenen voorzien van informatie over de stand van het kniegewricht. We noemen dit propriocepsis. Ook wordt de kruisband omringd door een vlies dat het synovium wordt genoemd.

Kleven aan achterste kruisband

Soms scheurt de voorste kruisband van het bovenbeen los en verkleeft vervolgens op de achterste kruisband. Er lijkt dan bij het stabiliteitonderzoek van de knie nog enige functie van de kruisband te resteren. Deze conditie wordt vaak niet op juiste waarde geschat en is de voornaamste reden dat ten onrechte de stabiliteit als normaal wordt beoordeeld. Dit wordt afgebeeld op de foto waar de blauwe pijl de resterende voorste kruisband bundel weergeeft en de rode pijl het verloop van de intacte achterste kruisband. Op de plek van gele asterisk hoort de kruisband aan te hechten.

voorste kruisband notch
header kruisband training

De voorste kruisband zorgt voor stabiliteit

De voorste kruisband waarborgt de passieve stabiliteit van de knie in voorachterwaartse richting. De bovenbeenspieren, in het bijzonder de hamstrings en de quadriceps spiergroep, verzorgen de actieve stabiliteit van de knie. De hamstrings in het bijzonder trekken het onderbeen naar achter en compenseren daardoor de voorste kruisband als deze gescheurd is. De passieve en actieve stabiliteit vormen samen de functionele stabiliteit van de knie, de stabiliteit zoals die door de mens (patiënt) wordt ervaren.

Een scheur van de voorste kruisband wordt wel als de hartaanval van de knie beschouwd.

Een scheur van de voorste kruisband wordt wel als de hartaanval van de knie beschouwd. Vooral bij de intensieve sporter heeft dit letsel grote gevolgen. Maar ook de minder actieve persoon kan van een rotatoir instabiele knie veel klachten ondervinden bij de activiteiten van het dagelijkse leven (ADL).

Behandeling van het voorste kruisbandletsel wordt altijd geïndividualiseerd en de ene knie is in dit opzicht de ander niet. Vergelijking van resultaten in de literatuur is dan ook niet eenvoudig. Dat geldt zeker voor het vergelijken van resultaten tussen patiënten onderling!

Home Kruisbandletsel De knie Voorste kruisband