Marwan Shadid

Orthopedisch chirurg Xpert Clinics.
9 jaar
Ervaring
Xpert Clinics Orthopedie
Bedrijf
Utrecht, Utrecht
Locatie
Specialisten / Operatie / Marwan Shadid
Gespecialiseerd in:
 • Arthroscopische knie- en kruisbandchirurgie
 • Knieprothesiologie
 • Sportorthopedie
Lees meer
Tijdens zijn studie geneeskunde in Groningen werd Marwan al snel duidelijk dat zijn hart lag bij de orthopedie. De combinatie van het technische aspect van de orthopedie, het handwerk wat erbij komt kijken en de tastbaarheid van het resultaat spreken hem aan. Na zijn studie geneeskunde heeft hij zijn opleiding tot orthopedisch chirurg in de regio Utrecht gevolgd waar hij het vak orthopedie in de volle breedte heeft geleerd. Na zijn specialisatie tot orthopedisch chirurg heeft hij zich door middel van een fellowship verder verdiept in de kniepathologie onder leiding van Jacco Zijl.

Sinds januari 2015 werkt Marwan Shadid als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc, sinds 2023 Xpert Clinics, waarbij hij zich volledig heeft toegelegd op sportletsels en prothesiologie van de knie.

Jaarlijks voert Marwan Shadid ruim 125 kruisbandreconstructies uit.
“Kruisbandletsel komt frequent voor en heeft vaak directe consequenties voor de patiënt en de mogelijkheid om bepaalde sporten uit te oefenen. Bij een deel van de patiënten is het niet nodig om een hersteloperatie uit te voeren. De noodzaak daarvan is vaak afhankelijk van type sport en soms ook van het beroep.”

Wat Marwan Shadid aanspreekt, is dat diverse factoren meespelen bij het ontstaan van het voorste kruisbandletsel. “Uiteraard is het soms domme pech, maar andere factoren spelen een belangrijke rol, zoals lichaamsbouw, conditie, (genetische) aanleg en kwaliteit van bewegen. Deze complexiteit maakt het een uitdagend letsel om te behandelen.”

Bij de behandeling neemt de reconstructie een belangrijke plaats in, maar de revalidatie na de operatie is minstens zo belangrijk om weer goed en veilig te kunnen sporten met de gereconstrueerde voorste kruisband. Marwan Shadid hecht er veel waarde aan om ook in de revalidatiefase patiënten frequent te vervolgen en op gezette tijden testen te doen waarbij gekeken wordt naar spierkracht en de kwaliteit van bewegen om zo te beoordelen of de patiënt goed hersteld is om het sporten te kunnen hervatten. Het is voor hem van belang dat patiënten voldoen aan deze criteria, alvorens ze weer de sport hervatten. Gemiddeld duurt het tussen de 9 en 12 maanden voordat patiënten daaraan voldoen.

In de revalidatiefase wordt er bij Xpert Clinics intensief samengewerkt met de afdeling fysiotherapie en is er een speciaal multidisciplinair spreekuur voor sportletsel van de knie. Tevens wordt er geparticipeerd in een prospectief onderzoek met de SOMT University of Physiotherapy in Amersfoort en de Vrije Universiteit in Brussel waarbij gekeken wordt naar de terugkeer naar sport na sportletsels en of er voorspellende factoren zijn die ervoor zorgen dat bepaalde sporters het wel of niet lukt terug te keren naar het oude sportniveau.
“Als adviseur bespreek ik samen met de patiënt wat de mogelijkheden, de verwachtingen, maar ook de wensen zijn en kom je samen met de patiënt tot een besluit”

Werkervaring

 • 2015 - heden - Orthopeadic surgeon, Annatommie mc (sinds 2023 overgenomen door Xpert Clinics Orthopedie)
 • 2014 - Orthopeadic surgeon, fellow kniechirurgie, Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
 • 2012 | 2013 - Vervolgopleiding Orthopedie, Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
 • 2011 - Vervolgopleiding Orthopedie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • 2010 - Vervolgopleiding
 • 2008 - Vooropleiding Algemene Chirurgie, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
 • 2007 - ANIOS, Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling Orthopedie

Lidmaatschappen van beroepsorganisaties

 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Orthopaedische Traumatologie (NVOT)
 • Werkgroep knie

Publicaties

 • 2019 - “Reduce Bacterial Load in Clean Foot Surgery: A Randomized, Controlled Trial”, Marwan B. Shadid, MD, Mario J.G.M. Speth, MD, G. Paul Voorn, MD, PhD, Nienke Wolterbeek, PhD, The Journal of Foot and Ankle Surgery, Volume 58, Issue 2, March 2019, Pages 278-281
 • 2016 - Shadid MB, Vinken NS, Marting LN, Wolterbeek N, The Dutch version of the Forgotten Joint Score: test-retesting reliability and validation, Acta Orthop Belg. 2016 Mar;82(1):112-8.
 • 2009 - Kooij N, Shadid MB, Castelein RM, van Diest PJ. Pigmented villonodular synovitis, an overdiagnosed entity, Histopathology. 2009 Oct;55(4): 477