Hylke Hopmans

Master SportFysiotherapeut bij FysioHolland Amsterdam.
14 jaar
Ervaring
FysioHolland
Bedrijf
Amsterdam, Noord-Holland
Locatie
Specialisten / Revalidatie / Hylke Hopmans
Gespecialiseerd in:
  • Revalidaties van kruisbandletsels, zowel het conservatieve traject als het pre- en postoperatieve traject
  • Diagnostiek en revalidatie bij sportblessures in heup/knie/enkel
  • Complexe blessures in heup/knie/enkel
Lees meer
Hylke ontwikkelde al tijdens zijn opleiding tot fysiotherapeut de voorliefde voor de knie en kwam zodoende al in 2009 bij FysioHolland Amsterdam, locatie Oosterpark terecht. Sinds jaar en dag staat deze praktijk bekend als gespecialiseerde op het gebied van kruisband revalidatie. Sindsdien behandeld Hylke dagelijks patiënten met kruisband problematiek.
Na het afronden van zijn reguliere opleiding tot fysiotherapeut in 2009 in Amsterdam, volgde al spoedig de Master Sportfysiotherapie aan de SOMT. In de aansluitende jaren ontwikkelde Hylke zich tot specialist op het gebied van de onderste-extremiteit, met een voorkeur voor de complexere casuïstiek. Naast zijn werkzaamheden bij FysioHolland Oosterpark, participeert hij tevens in de kniepoli in het OLVG ziekenhuis te Amsterdam. “Als gespecialiseerd fysiotherapeut kunnen we op de kniepoli van grote toegevoegde waarde zijn voor zowel de patiënt als de orthopedisch chirurg, we kunnen snel schakelen en streven naar de optimale journey voor de patiënt”.

Door de korte lijnen met verschillende orthopedisch chirurgen, waaronder intensieve samenwerkingen met Bergman Clinics en dr. Mutsearts (OLVG), kan er (waar nodig) snel en laagdrempelig geschakeld worden. Deze samenwerking draagt weer immers bij voor een optimaal behandeltraject van de patiënt.

Hylke haalt heel veel energie uit zijn werk; “een geblesseerde sporter, met een strak persoonlijk revalidatieplan, terug naar return 2 Play brengen, geeft een kick!” Teamwork is daarin van groot belang licht Hylke toe. “Je gaat met kruisband patiënten een lang en serieus revalidatie traject in. Revalidanten stellen vaak hoge doelen, en vragen veel van mij als specialist op het gebied van kruisband revalidatie. Dit vraagt om teamwork! Patiënten mogen veel van mij verwachten, maar ik vraag ook om maximale inzet van de sporter!” Het behalen van het gewilde, dan wel hogere eindresultaat zijn een van de aspecten die het gehele proces trots en voldoening geven.

Tijdens de kruisband revalidatie ligt het verschil in kleine dingen, met name in de beginfase. Full commitment in de eerst fase betaalt zich uit in een optimale uitkomst van het totale revalidatie proces. Zo besteedt Hylke niet alleen aandacht aan het trainen van de knie maar besteedt hij ook aandacht aan de gehele keten. Tevens wordt er vaak al getraind voor de operatie (pre-ok fase) om in een zo goed mogelijke conditie te verschijnen voor de daadwerkelijke operatie. Het bijsturen en coachen tijdens de revalidatie is van groot belang.

Zorg anno nu kan niet meer zonder meten. Al jaren werken we bij FysioHolland Oosterpark met een centrale eindtest voor de kruisband patiënten. Hierin wordt een breed scala van vaardigheden getest. Dit geeft een goed beeld op wat voor eindniveau de kruisband revalidant behaald heeft. Naast deze eindtest, worden al onze kruisband patiënten zowel pre, als post-klinisch getest binnen het TestCentrum Amsterdam. Binnen deze samenwerking met het SMC Amsterdam testen we iedere 3 maanden onder andere met de biodex.

Een kruisband revalidatie heeft grote impact voor de sporter/revalidant, en vraagt vooral om een (tijdelijke) grote investering in tijd/energie en aanpassingen. Helaas wordt de revalidatie vaak nog onderschat, al wordt de informatie hierover steeds beter, mede door het initiatief van FC Kruisband.
“Full commitment in de eerste fase betaalt zich uit in uitkomst van het totale revalidatieproces”

Lees hier het verhaal van Ralph Moorman die bij Hylke revalideerde voor z’n voorste-kruisband.