Bas Bertrand

MSc. Sportfysiotherapeut en mede eigenaar bij (Sports)Fysiotherapie Bertrand - Schepers in Maastricht
17 jaar
Ervaring
30
Kruisband revalidaties gem. per jaar
(Sport)Fysiotherapie Bertrand - Schepers
Bedrijf
Maastricht, Limburg
Locatie
Specialisten / Revalidatie / Bas Bertrand
Gespecialiseerd in:
  • Kruisbandletsel (Pre- en Post operatief)
  • Knieklachten
  • Sporters met klachten aan de onderste extremiteit
  • Sportblessures
Lees meer
Bas Bertrand (MSc.) is als fysiotherapeut afgestudeerd in 2007 aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Zijn scriptie onderwerp was het bepalen van de optimale rusttijd tijdens tijdens isokinetische leg extensions (Cybex) bij 60º en 90º. Hiervoor behaalde hij de prijs voor meest technische scriptie van het jaar 2007. Na enkele jaren werkervaring te hebben opgedaan, was het voor Bas duidelijk dat zijn interessegebied enorm groot was op het gebied van sport. Daarom is hij ook begonnen met de Master Sportfysiotherapie NPI/AVANS+ te Arnhem/Breda. In 2014 behaalde hij zijn diploma.

Sinds 2016 runt Bas samen met Bram Schepers (Sport) Fysiotherapie Bertrand – Schepers. Binnen de praktijk richt Bas zich op (sport) blessures aan de heup, knie en enkel. Zowel het conservatieve traject en het revalideren na een medische ingreep. Samenwerkingsverbanden met medisch specialisten, huisartsen en cliënten vormen een essentieel onderdeel van zijn werkzaamheden om de zorg voor de patiënt op het hoogste niveau te bieden.

Bas werkt sinds 2007 al met orthopedisch gerelateerde cliënten, maar ook specialisten en huisartsen weten hem in de omgeving dan ook te vinden. Er zijn goede contacten met specialisten in de omringende ziekenhuizen (Zuyderland en MUMC+), waar Bas met enige regelmaat aanwezig is bij een VKB operatie, een orthopedisch consult of vindt er een Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie plaats waarbij een knie orthopeed of dergelijke wordt uitgenodigd om over dergelijk onderwerpen te sparren. Ook is er een lidmaatschap binnen het knienetwerk en traumanetwerk Zuid Limburg.

Bas heeft een passie voor knieklachten en in bijzonder voor VKB blessures. Naast het veelal zelf behandelen is hij helaas zelf ook ervaringsdeskundige. Hierdoor kan hij zich goed inleven in de emoties die een revalidant heeft en begrijpt hij deze beter. Of je nu een topsporter bent of een recreatieve sporter, het doel is altijd gelijk! Terugkomen op het realistische niveau welke de sporter wil.

Om een revalidatie succesvol te maken is de praktijk (Sport)Fysiotherapie Bertrand – Schepers zo ingericht om optimaal te kunnen revalideren met de juiste apparatuur die hiervoor nodig is. Naast trainingsapparatuur van Technogym, Rogue en Keiser is er ook de beschikking over een Kineo. Met een Kineo kan men specifieke testen uitvoeren zoals oa. isokinetische testen welke dezelfde validiteit en betrouwbaarheid hebben als de gouden standaard.

Er worden hoge/harde eisen gesteld om optimaal terug te komen op het noodzakelijke niveau. Een termijn van tenminste 9 maanden, voldoende kracht (irt. lichaamsgewicht), sprongtesten, specifieke veldtesten maar ook mentaal moet de sporter klaar zijn en het vertrouwen in zijn knie hebben om weer in zijn sport te kunnen participeren.
“Het doel is altijd gelijk! Terugkomen op het realistische niveau welke de sporter wil.”