Arie-Willem Bos

Fysiotherapeut, Master Manueel therapeut Uttien & Vermeer. Knie: onderzoek en revalidatie.
25 jaar
Ervaring
Uttien & Vermeer
Bedrijf
Hoevelaken, Gelderland
Locatie
Specialisten / Revalidatie / Arie-Willem Bos
Gespecialiseerd in:
  • Diagnostiek acute en chronische letsels onderste extremiteit
  • Pre- en postoperatieve kruisband / knie revalidatie
  • Sport gerelateerde weke delen letsels onderste extremiteit
Lees meer
Na het afronden van zijn studie fysiotherapie in 1999 raakte Arie-Willem Bos gefascineerd door orthopedische klachten. De knierevalidatie heeft zijn speciale aandacht binnen de orthopedische klachten. Deze interesse is aangewakkerd in het Meander Medisch Centrum Amersfoort, waar hij 7 jaar werkzaam is geweest. Arie-Willem zag hier een breed scala aan knieklachten voorbijkomen tijdens kniegroepen en de gezamenlijke spreekuren met de orthopeden en had/heeft de mogelijkheid om mee te kijken bij (nieuwe) operatietechnieken.

De afgelopen jaren heeft Arie-Willem tijdens zijn werkzaamheden als fysiotherapeut / master manueel therapeut ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van langdurige revalidatietrajecten zoals voorste kruisband blessures. De verschillende werkvelden zoals het Meander Medisch Centrum, Uttien & Vermeer in Hoevelaken en het begeleiden van diverse jeugd/senioren (top)amateurvoetballers hebben er voor gezorgd dat hij alle facetten van de kruisband blessure van dichtbij heeft meegemaakt. Het ontstaan van de blessure op het sportveld, de conservatieve trajecten (zonder operatie), pre- en post operatieve trajecten, sport specifieke (veld)training en begeleiding naar wedstrijdniveau zijn de facetten waar hij dagelijks mee te maken heeft.

Sinds 2007 is Arie-Willem Bos werkzaam bij de (sport)orthopedische gespecialiseerde praktijk: Uttien & Vermeer in Hoevelaken. Hier ligt zijn focus op revalidatie van orthopedische/sport specifieke klachten van de onderste extremiteiten, met als superspecialisatie knieklachten. Met een team van vier professionals worden deze knieklachten behandeld.

De intensieve samenwerking tussen fysiotherapeut en gespecialiseerde knie orthopeden hebben hem het belang in laten zien van korte lijnen tussen verschillende disciplines. Arie-Willem onderhoudt zelf zeer korte lijnen met de diverse orthopeden en heeft twee keer per maand een gezamenlijke kniepoli met dr. Gaasbeek in het Meander Medisch Centrum.

De afgelopen 20 jaar heeft hij de veranderingen in ligamentaire reconstructies (zowel op operatief als revalidatie gebied) van nabij meegemaakt, waardoor hij zijn revalidanten met zijn ruime ervaring kan bijstaan en informeren in de intensieve revalidatie.

De uitdaging voor Arie-Willem Bos is om de revalidanten zo optimaal mogelijk te laten revalideren. Ondanks alle protocollen en richtlijnen is een VKB-revalidatie nog steeds maatwerk met specifieke wensen. Hierin moet tijd niet leidend zijn maar geven andere factoren (o.a. de toestand van de knie, kwaliteit van bewegen(coördinatie) en het behalen van duidelijke criteria tijdens coördinatie- en krachttesten) de doorslag bij het doorlopen van een geslaagd revalidatietraject.

De kunst blijft hierin om de revalidant gemotiveerd te houden en te overtuigen dat hij/zij geduld op moet brengen om zijn revalidatie met een goed resultaat af te ronden. In dat opzicht is het een groot voordeel dat Arie-Willem dagelijks veel revalidanten begeleidt gedurende hun VKB-revalidatie: dit biedt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en kan in bepaalde fasen van de revalidatie een extra stimulans zijn in zowel mentaal als fysiek opzicht.

Essentieel hierin is een goede voorlichting tijdens de pre- en post operatieve fase om de verwachtingen van de revalidant af te stemmen op de (fase van de) revalidatie.
“Ondanks alle protocollen en richtlijnen is een VKB-revalidatie nog steeds maatwerk met specifieke wensen”