Knee disability and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

De Nederlandse versie van de Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) is een valide en betrouwbare vragenlijst die geschikt is voor gebruik bij mensen met lichte tot matige knieartrose. De KOOS-vragenlijst is eenvoudig in het gebruik.

Download hier de KOOS-vragenlijst

Doel

De test is gericht op hoe de patiënten het functioneren van hun knie, en de daar aan gerelateerde problemen, inschatten.

Antwoordtype

De test bestaat uit 42 multiple choice vragen. Een lage score betekent geen pijn of beperking in het functioneren ten gevolge van knie klachten en een hoge score veel pijn of beperking in het functioneren ten gevolge van knie klachten.

Scoring

De antwoorden op de items worden per subschaal gemiddeld en omgerekend in een percentage. Let op, anders dan bij de vragen vertaalt een hoge score op de subschalen vertaalt zich in een beter niveau van functioneren.

Schalen

  • Pijn (0-100)
  • Symptomen (0-100)
  • Functioneren in het dagelijks leven (0-100)
  • Functioneren in vrije tijd en sport (0-100)
  • Kwaliteit van leven (0-100)

Testonderzoek

Onderzoek wijst uit dat de tests-hertest betrouwbaarheid hoog is. De KOOS is responsief voor verandering, waarbij de meeste verandering meetbaar is bij de schaal kwaliteit van leven.

Relevante artikelen

0