Voor extra fysio behandelingen VKB

De KNVB heeft voor de leden twee collectieve aanvullende verzekeringen: de collectieve ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.

Bij ongevallen/incidenten moet altijd eerst de ‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden.
Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal niet uit, dan kan men de collectieve verzekering van de KNVB inschakelen.

 

Lees hier meer op de website van de KNVB

 

Hieronder staat een beknopt dekkingsoverzicht van de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering:

> Beknopt dekkingsoverzicht Collectieve Ongevallenverzekering

> Schadeformulier voor Collectieve Ongevallenverzekering

> Beknopt dekkingsoverzicht Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering

 

Subsidiair

Voor wat betreft de dekking van de verzekering van de KNVB wijzen we er op dat deze verzekering zoals dat heet, subsidiair is.

Dit betekent nadrukkelijk dat schade die krachtens enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt allereerst bij die andere verzekering moet worden geclaimd. Wanneer een eigen verzekering qua dekking niet toereikend is of dekking op de eigen verzekering is uitgesloten, kan een beroep worden gedaan op de secundaire, KNVB-verzekering.

Geen dekking

De collectieve ongevallenverzekering biedt geen dekking voor het eigen risico (en no-claim verlies) van de primaire verzekering van de betrokkene (zie voorzijde schademeldingsformulier: ‘niet verzekerd’).

Relevante artikelen

0